Benešovsko na cestě k práci

21/11/2016

Student

S podporou města Benešov realizujeme spolu s domem na půl cesty CERPOS projekt pro mladé lidi do 25 let věku. Máme před sebou dva roky spolupráce s cílem podpořit tyto mladé lidi v osobním rozvoji a zapojit je na trh práce.

Od listopadu se mladí lidé bez práce mohou zapojit do projektu Cesta k práci, který jim pomůže získat dovednosti potřebné k získání zaměstnání. S bezplatnou podporou personalistky, kariérové poradkyně i autoškoly si mohou doplnit kvalifikaci a obdržet řidičský průkaz skupiny B. Cílem projektu podporovaného městem Benešov je podpořit tuto zranitelnou skupinu při vstupu na trh práce a pomoci jim získat pozitivní zkušenost s pracovním uplatněním. 

Dům na půl cesty CERPOS a nezisková organizace GLE o.p.s. od listopadu 2016 do října 2018 realizují za podpory města Benešov projekt zaměřený na nezaměstnané mladé lidi do 25 let věku s ukončeným základním nebo středním vzděláním. Mladí lidé se v tomto věku začleňují na trh práce a poprvé zakoušejí realitu pracovního uplatnění, zjišťují, jaké jsou požadavky zaměstnavatelů, ale také jaké nároky na ně budou kladeny. Špatná zkušenost v tomto období je formuje a ovlivňuje jejich následnou pracovní kariéru.

Zázemí a zkušenosti této cílové skupiny jsou problematické, to se samozřejmě odráží na jejich chuti a představách o práci,“ shrnuje situaci cílové skupiny Květuše Studničková, předsedkyně domu na půl cesty CERPOS.

V projektu je pro účastníky připravena možnost doplnění kvalifikací, získání řidičského oprávnění skupiny B a podpora od kariérové poradkyně a personalistky. „Projekt stojí na individuální práci, mladí lidé mají každý odlišnou zkušenost, se kterou musíme pracovat. Zapojit se na trh práce není jen o tom najít si práci, ale i o osobním nastavení jednotlivce. Je to o přijmutí určitých hodnot, včetně přesvědčení, že je pro mě výhodnější pracovat a ne využívat sociální systém“ dodává Michaela Čapková, ředitelka GLE o.p.s.

Impulz pro přípravu projektu přišel od města Benešov. „Práce s mladými lidmi do 25 let věku samozřejmě probíhá, nicméně nebyla v centru pozornosti. Vnímáme, že je to potřeba změnit. Mladí lidé jsou na začátku své profesní dráhy, která nemůže začít tím, že z trhu práce budou vyloučeni“ říká Iveta Turková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Benešov.

Zapojení mladých lidí do projektu bude probíhat po celou dobu dvouletého trvání projektu a budou ho provádět pracovnice CERPOSu, které se specializují na práci s cílovou skupinou. S oslovením pomůže i kontaktní pracoviště Úřadu práce v Benešově. Cílem projektu je pomoci najít pracovní uplatnění klientům projektu. Pro zaměstnavatele jsou připraveny mzdové příspěvky.

OPZ_logo

Cerpos, GLE, město Benešov

Nejbližší akce