Burza filantropie

1/11/2016

SK5_1685

Burza filantropie bude ve Středočeském kraji další dva roky. “Den D” pro neziskovky pokračuje v Benešově a nově zavítá i do dalších okresů Středočeského kraje.

„Spojujeme cesty neziskovek a firem“

Burza filantropie je výjimečná především díky skutečnosti, že v jeden čas a na jednom místě dochází k setkání zástupců neziskového, soukromého a veřejného sektoru. Je tak prostředkem pro setkání potencionálních partnerů, kteří by se za jiných okolností nemuseli potkat. Často je začátkem nových forem spolupráce mezi zástupci všech tří sektorů a jejich subjektů. Zaujala vás myšlenka burzy. Podívejte se na webové stránky Burzy filantropie pro Středočeský kraj. Nebo si přečtěte články, co jsme o burze napsali:

Tvůrcem Burzy filantropie je Koalice nevládek Pardubicka, která je žadatelem projektu BURZA FILANTROPIE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE LOKÁLNÍHO SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU. Jeho cílem je zvýšení impaktu aktérů lokálního ekosystému sociálních inovací prostřednictvím inovace nástroje Burza filantropie realizovaného od roku 2012 v Pardubickém kraji. Ve stávajícím využití BF představuje především inovační nástroj fundraisingu. Předkládaný projekt BF1 inovuje (2. generace, BF2), v 1. fázi pilotně zavádí ve stávajících lokalitách a ve druhé fázi šíří do dalších.
Informace o celém projektu naleznete zde.

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Cílové skupiny:

  • Orgány veřejné správy
  • Podnikatelé
  • Neziskové organizace
  • Široká veřejnost

Výstupy projektu ve Středočeském kraji:

  • pokračování Burzy filantropie v Benešově
  • realizace Burzy filantropie ve 2 nových lokalitách
  • semináře: Jan napsat projekt a Jak prezentovat na Burze
  • vzdělávání NNO v oblasti fundraisingu a péče o dárce
  • poskytování konzultací NNO k novým projektům
Název projektu: Burza filantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu
Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003104
Žadatel a realizátor: Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP)
Partneři: GLE o.p.s.
DialogCB, z.s.
KOUS Vysočina, z. s.
Finanční podpora: OP Zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Cílové skupiny: Orgány veřejné správy
OSVČ bez zaměstnanců
Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků
Zaměstnavatelé
Lokality: Pardubický kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Projektový tým KONEP: Monika Konířová, projektová manažerka, garantka Kraje Vysočina
Jana Machová, ředitelka Burzy filantropie
Jolana Štěpánková, finanční manažerka
Bára Jouzová, fundraiserka pro Pardubický kraj
Michal Chlumský, garant Pardubický a Jihočeský kraj
Zdeňka Palátová, fundraiserka pro Kraj Vysočina
Fantišek Kaiseršot, fundraiser pro Jihočeský kraj
Projektový tým GLE o.p.s.: Michaela Čapková, garant pro Středočeský kraj
Ludmila Růžičková, garant a fundraiserka pro Středočeský kraj
Gabriela Bajerová Zezulová, fundraiserka pro Středočeský kraj
www: www.burzafilantropie.cz
Kontaktní osoba: Michaela Čapková
E-mail: michaela.capkova@gle.cz
Telefon: 224 241 589

OPZ_logo

LOGO - Burza filantropie_male

Nejbližší akce