Cesta k práci

1/11/2016

Student

S podporou města Benešov realizujeme spolu s domem na půl cesty CERPOS projekt pro mladé lidi do 25 let věku. Máme před sebou dva roky spolupráce s cílem podpořit tyto mladé lidi v osobním rozvoji a zapojit je na trh práce.

Mladí lidé do 25 let bez práce jsou v centru dění projektu Cesta do práce. Dvouletý projekt chce podpořit tyto mladé lidi, aby se dostali na pracovní trh. Co se v projektu děje a co připravujeme si můžete přečíst v našich článcích:

OPZ_logo

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Cílové skupiny:

  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let

Výstupy projektu:

  • 25 zapojených mladých lidí
  • 18 připravených individuálních plánů
  • 3 zapojené osoby díky klientům projektu
  • 8 klientů úspěšně získá řidičské oprávnění skupiny „B“
  • 10 osob získá kvalifikaci
  • 10 mladých lidí absolvuje stáž
  • 7 osob získá pracovní uplatnění
Název projektu: Cesta k práci sociálně vyloučených občanů Benešovska
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/002605
Žadatel a realizátor: CERPOS – dům na půl cesty
Finanční podpora: OP Zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Cílové skupiny: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
Lokalita: Benešovsko
Projektový tým CERPOS: Vedoucí terénní pracovník
Kateřina Altová – terénní pracovnice
Rut Škvorová – terénní pracovnice
Evaluátor
Projektový tým GLE o.p.s.: Jana Šperglová – kariérová poradkyně
Personalistka
Kontaktní osoba: Michaela Čapková
E-mail: poradenstvi@gle.cz
Telefon: 224 241 589

Cerpos, GLE, město Benešov

Nejbližší akce