Individuální péče o zaměstnance

Program INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE je benefitem pro vaše zaměstnance. Při setkání s našimi konzultanty mohou otevřít a řešit pro ně důležitá témata. Díky využití různých metod práce s lidmi je výsledkem služby spokojený zaměstnanec, který plně využívá svého potenciálu a přináší vaší firmě ty nejlepší výkony.

Program je určen pro všechny firmy, které vědí, že

 • jejich největším potenciálem jsou jejich zaměstnanci
 • profesní a osobní život spolu neoddělitelně souvisí; jedno ovlivňuje druhé, ať už chceme nebo ne
 • pokud dají zaměstnancům „něco navíc“, několikanásobně se jim to vrátí v podobě spolehlivých, loajálních a zároveň efektivních zaměstnanců, kteří si toho jsou vědomi a i oni jsou ochotni svému zaměstnavateli dát „něco navíc“
 • investice do rozvoje vlastních zaměstnanců se firmě dřív či později mnohonásobně vrátí – každý zaměstnanec chce pracovat na místě, kde se může rozvíjet a profesně i lidsky růst
 • nastupující generace (generace Y nebo také Mileniálové) nerozlišují mezi profesním a osobním životem – je to pro ně jedno a to samé, splývají, překrývají se
 • a proto je na čase začít se starat nejen o fyzické, ale také o duševní zdraví zaměstnanců
 • individuální péči o své zaměstnance nemohou ztratit – získat však mohou hodně!

Společnosti, které již individuální přístup k zaměstnancům zavedly, potvrzují, že se jim velmi vyplácí – je levnější investovat do pomoci a „stabilizace“ zaměstnance, než investovat prostředky do hledání a vyškolení nového zaměstnance, nehledě na to, pokud firma podpoří zaměstnance v jeho tíživé situaci, získá jeho obrovskou loajalitu.

Flexibilita pracovního prostředí je čím dál žádanější a čím dál víc se bude prosazovat, jako „normální“. Pokud funguje, je prokázané, že zaměstnanec se cítí výkonnější a spokojenější, protože se mu daří kloubit profesní život s osobním. Kromě toho prokazatelně lépe funguje i týmová komunikace a spolupráce, díky čemuž jsou týmy ve výsledku efektivnější.  Odborné konzultace mohou velmi pomoci při orientaci v nové situaci, zmapování představ a požadavků obou stran flexibilního vztahu (zaměstnance i zaměstnavatele) i ve výsledném nastavování těchto oboustranných pravidel.

Obava zaměstnavatelů – „co když zaměstnanec přijde na to, že u nás vlastně nechce být a odejde?“ Zaměstnanec, který není spokojený v práci, není efektivní, tj. firmě se prodraží. Díky konzultacím je možné buď pomoci zaměstnanci nalézt motivaci, díky které začne efektivněji pracovat, nebo si zaměstnanec uvědomí, že tato pracovní pozice opravdu není pro něj. V takovém případě by dříve či později stejně odešel. Čím dříve se na to přijde, tím levnější to pro firmu bude.

Co nabízíme

 • konzultace – doporučujeme min. 5 konzultací, aby to mělo smysl, probíhají v naší konzultační místnosti, případně v místnosti k tomu určené na pracovišti klienta
 • školení
 • účast v pilotním programu za snížené ceny

Nejčastěji řešená témata na konzultacích:

 • práce s prioritami, cíli, vizemi, směřováním – individuálním i týmovým
 • vztahy na pracovišti
 • komunikace mezi jednotlivci i v pracovním týmu
 • kde chci být a co chci dělat? V čem jsem nejsilnější?
 • Jaký smysl má to, co zrovna dělám/e?

Metody používané poradci:

 • individuální, vztahový koučink,
 • mentoring,
 • facilitace,
 • terapie.

Ozvěte se nám, rádi vám program představíme více. Kontaktní osoba:

Michaela Čapková

773 697 875

michaela.capkova@gle.cz

Nejbližší akce