Jak se pracuje s mladými na Benešovsku? První rok je za námi.

6/2/2018

Hand for a handshake. The conclusion of the transaction.

Projekt Cesta k práci má za sebou rok realizace. V současné době je 25 klientů aktivně zapojených a 9 z nich úspěšně prošlo projektem a získalo stálé zaměstnání. Ještě rok je možné se do projektu zapojit a stát se zaměstnavatelem mladých na Benešovsku!

Terénní pracovnice, kariérová poradkyně i personalistka pracují s mladými lidmi z Benešovska, kterým se nedaří najít práci. Spolupráci ale nabízí i zaměstnavatelům. Zejména v oblastech administrativy a financování. V období zapracování zaměstnance, které je kritické, i poradenství při adaptaci nového pracovníka. Cílem je zprostředkovat oběma stranám, mladému zaměstnanci i zaměstnavateli, co nejlepší start v nové práci.

Poskytujeme podporu i zaměstnavatelům. Může se jednat o financování tréninkového místa, nastartování spolupráce mezi zaměstnavatelem a zaměstnance, který je často nezkušený a musí se naučit základní pracovní principy. Jsou i případy, kdy by zaměstnavatel rád podpořil mladého člověka, který má nějaké omezení na pracovním trhu, např. nedostatečnou kvalifikaci, ale nemá na to možnosti. I pro ně je tady právě náš projekt,“ uvádí personalistka Jana Šperglová.

Máme radost z umístění mladé klientky u zaměstnavatele. Bez naší finanční podpory by místo nezískala, protože zaměstnavatel si nemohl dovolit její zapracování,“ líčí jednu z podpor pro zaměstnavatele personalistka Jana Šperglová. Zaměstnavatelům projekt umožňuje pokrýt náklady na mzdu nového zaměstnance až po dobu 6 měsíců. Ušetřené náklady tak firma může využít při náboru či v první fázi zapracování nováčka.

Mladí dospělí v našem projektu mají malé či žádné zkušenosti s pracovním trhem. Vlastně je často učíme základním pravidlům komunikace se zaměstnavatelem, například i takovým triviálním věcem, jako je omluva při nemoci,“ popisuje práci kariérová poradkyně projektu a dodává „snažíme se tak odlehčit zaměstnavatelům zapracování nového zaměstnance a předcházet zbytečným komunikačním nedorozuměním. Zaměstnavatel se tak může soustředit na technické či profesní zaučení a my se staráme o pracovní morálku.“

Doplnění kvalifikace nového uchazeče je další možností, kterou můžeme zaměstnavatelům nabídnout. Specifické kvalifikace typu pájení tvrdé mědi, můžeme mladému zájemci o zaměstnání zajistit před nástupem do pracovního poměru.

Jak se do projektu zapojit? Prvním krokem je kontaktovat personalistku Janu Šperglovou na email cestakpraci@gmail.com či volejte 799 508 273. Pracovníci „Cesty k práci“ mohou zaměstnavatelům nabídnout vhodného kandidáta, kterému pomohou připravit se na práci a to např. včetně finanční podpory pro zvýšení kvalifikace nebo dokonce podpory na úhradu platu.

Projekt Cesta k práci pro mladé na Benešovsku vznikl ve spolupráci Města Benešov, GLE o. p. s. a CERPOS – Domu na půli cesty.

OPZ_logo

Cerpos, GLE, město Benešov

Nejbližší akce