Publikace

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele nabízí na více než osmdesáti stránkách informace potřebné pro založení živnostenského listu či společnosti s ručením omezeným, provádí zájemce tématikou financí, daní, účetnictví a je doplněna praktickou částí s příklady na výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění atd.
Příručka je ke stažení zdarma v české, anglické a ruské jazykové verzi.

GLE_Příručka pro začínající podnikatele

GLE_Handbook for new entrepreneurs

GLE_Пособие для начинающих редпринимателей

Захист прав споживачів в Чеській Республіці

Ми підготували для Вас чіткий посібник, у якому знайдете основну інформацію, що стосується окремих життєвих ситуацій, які можуть виникнути у Вас, як у споживача. Наприклад: як пред’явити вимоги до товару; коли можете відмовитись від договору;  як діяти при споживчому кредитуванні тощо. Посібник було створено за підтримки Міністерства промисловості і торгівлі.

GLE_ Захист прав споживачів в Чеській Республіці

Consumer protection in the Czech Republic

We have prepared a guide, where you can find in one place the basic information for different life situations that you may encounter as consumers. For example: how to claim the goods, when you withdraw from the agreement, how to proceed with consumer credit and more. Guide was created with the support of the Ministry of Industry and Trade. The guide is free to download and share.

GLE_Consumer protection in the Czech Republic

Защита потребителя в ЧР

Данная публикация выборочно освещает наиболее важные права потребителей и соответствующие им обязанности предпринимателей согласно законодательству, вступившему в действие 01.01.2014, после вступления в действие Закона № 89/2012 Свода законов ЧР — Гражданского кодекса.
GLE_Защита потребителя в ЧР

Bảo vệ người tiêu dùng tại Cộng hòa Séc

Ấn phẩm cung cấp các thông tin quan trọng nhất về quyền lợi của người tiêu dùng và nghĩa vụ tương ứng của doanh nghiệp theo Bộ luật Dân sự số 89/2012 luật có hiệu lực kể từ ngày 1. 1. 2014.
GLE_Bảo vệ người tiêu dùng tại Cộng hòa Séc

Ochrana spotřebitele v ČR

Za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu jsme připravili příručku pro spotřebitelskou veřejnost. Co v příručce najdete? Například jaká práva má spotřebitel při reklamaci zboží, při spotřebitelském úvěru nebo u zájezdu a další situace, které mohou spotřebitele potkat. Příručka je volně ke stažení nebo u nás na vyžádání v tištěné podobě. Budeme rádi za její sdílení a věříme, že Vám pomůže.
GLE_Ochrana spotřebitele v ČR

Příručka dobré praxe

Přečtěte si zajímavé příběhy žen, které se zapojily do našeho projektu a které svými příběhy ukazují, jak lze dojít ke svému cíli, ať už se jedná o rozjezd podnikání nebo jen nalézání sebe sama. Příručka byla vydána v rámci projektu „Paní svého času díky podnikání“ díky financování z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Příručka dobré praxe

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele nabízí na více než osmdesáti stránkách informace potřebné pro založení živnostenského listu či společnosti s ručením omezeným, provádí zájemce tématikou financí, daní, účetnictví a je doplněna praktickou částí s příklady na výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění atd.
Příručka je ke stažení zdarma na webových stránkách GLE v české, anglické a ruské jazykové verzi.
Příručka pro začínající podnikatele (.pdf)
GLE_Guide – English version
GLE_Guide – Russian version

Metodika Podnikatelské poradenství pro znevýhodněné skupiny

Metodika „Podnikatelské poradenství pro znevýhodněné skupiny“ vznikla v rámci projektu „Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení“, který realizuje GLE o.p.s. od prosince 2008 do října 2011. Příručka je zaměřena na znevýhodněné skupiny, je zde pojednáno o roli podnikatelského poradce, který podporuje osoby ze znevýhodněných skupin a poskytuje ucelený návod, jak při práci s nimi postupovat. Rovněž upozorňuje na možná úskalí spolupráce.
Podnikatelské poradenství pro znevýhodněné skupiny (.pdf)

Metodika Vzdělávání podnikatelských poradců

GLE o.p.s. v prosinci 2010 vydalo metodiku “Vzdělávání podnikatelských poradců” s podtitulem Metodika podnikatelského poradenství pro osoby ze znevýhodněných skupin. Metodika pojednává o základních předpokladech, které jsou od podnikatelského poradce očekávány, a o specifikách jeho práce, zejména s ohledem na práci se znevýhodněnými skupinami. V závěru metodiky jsou uvedeny i poznatky z praxe, možná rizika a úskalí poradenství, jež jsme získali během realizace projektu “Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení”, jehož jedním z výstupů je právě tato předkládaná metodika.
Vzdělávání podnikatelských poradců (.pdf)

Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže byla úspěšně dokončena – Prosinec 2008

GLE společně s organizací HOPE-E.S, divize EUservis.cz, úspěšně dokončila Evaluaci projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.
2008 – Závěrečná evaluace (.pdf)

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007-2013 – Červen 2008

Agentura GLE provedla srovnávací analýzu modelů sociální ekonomiky v EU pro Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a doporučilo, jak sociální ekonomiku dále v ČR podporovat. V rámci doporučení sestavila i návrh tzv. zrcadlových Globálních grantů na podporu sociální ekonomiky v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost OPLZZ.
Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU (.pdf)

Potenciál pro využití globálních grantů v České republice v programovacím období strukturálních fondů 2007-2013 – Prosinec 2006

Agentura Greater London Enterprise (GLE) zpracovala tuto studii pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Studie byla financovány z projektu Zpracování odborných studií a analýz pro Řídící orgán OP RLZ v rámci Opatření 5.2 Technické pomoci OP RLZ.
Závěrečná zpráva – globální granty (.pdf)

Závěrečná zpráva z projektu Lnet – Prosinec 2006

Závěrečná zpráva projektu Lnet „Evropská učící se síť“ – The European Learning Network“, který trval 32 měsíců a byl financován z INTERREG IIIC přináší výsledky od partnerů z Amsterdamu, Hamburgu, Londýna, Milána a Prahy. V rámci LNetu byly vyvinuty společné přístupy k zjišťování ekonomického a sociálního potenciálu deprivovaných městských oblastí pomocí podpory podnikání, inovací a sociálního podnikání v těchto oblastech.
Závěrečná zpráva projektu Lnet „Evropská učící se síť“ (.pdf)

Nejbližší akce