Kontakty

GLE o.p.s.

Kancelář organizace:
Školská 694/32
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
IČ 282 04 409

Konzultační místnost
v projektu Po dětech do práce:

Školská 694/32, Praha 1 – konzultační místnost je až ve vzdálenější části objektu. Projdete průchodem přes dvůr. Konzultační místnost je ve 2. patře.
Na konzultace je třeba se vždy objednat u kariérové poradkyně!

Telefon do kanceláře: (+420) 224 241 589
E-mail: info@gle.cz
Datová schránka: 9dabz9d

Barbora Kopecká Odborná garantka projektu
Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele
spotrebitel@gle.cz
Jan Zapletal Poradce pro spotřebitele
a koordinátor projektu
Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele
jan.zapletal@gle.cz 773 200 870
Jana Šperglová Kariérová poradkyně
v projektu Cesta k práci
jana.sperglova@gle.cz 773 697 876
Linda Becková Personalistka
v projektu Po dětech do práce
linda.beckova@gle.cz 799 517 674
Ludmila Moudrá Poradkyně pro spotřebitele
v projektu Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele
spotrebitel@gle.cz pondělí a středy
272 047 707
Ludmila Růžičková Fundraiser a garant pro Středočeský kraj
v projektu Burza filantropie
ludmila.ruzickova@gle.cz 773 697 874
Michaela Čapková Ředitelka organizace,
kariérová poradkyně v projektu
Po dětech do práce
michaela.capkova@gle.cz 773 697 875
Petr Dostál Poradce pro spotřebitele
v projektu Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele
spotrebitel@gle.cz pondělí a středy
272 047 707
Pavlína Sadilová Kariérová poradkyně v projektu
Po dětech do práce
pavlina.sadilova@gle.cz 799 517 924

Nejbližší akce