Máme za sebou první rok služeb v projektu Po dětech do práce. Přečtěte si, co přinesl.

6/2/2018

woman thinking dreaming has many ideas looking up

Projekt „Po dětech do práce“ se překlopil do druhé poloviny. Je tedy na místě troška bilancování a hodnocení. Jak si vedly naše klientky a co jsme jim nabídli? Přečtěte si krátké hodnocení uplynulého roku a pojďte s námi do toho v novém roce 2018.

První cyklus projektu, na jaře 2017, nasadil laťku velmi vysoko – po tom, co klientky absolvovaly bilanční diagnostiku, sérii workshopů zaměřených na měkké dovednosti, individuální konzultace s kariérovou poradkyní, hledání vyspecifikované pracovní pozice a finální přípravu na pohovor s personalistkou, nastoupilo v průběhu září 2017 do zaměstnání neuvěřitelných 80 % zapojených maminek. V naprosté většině na částečný úvazek – to bývá nejzásadnějším požadavkem našich klientek.

Projekt „Po dětech do práce“ si zakládá na individuálním přístupu ke svým klientkám. Je pro nás důležité, zprostředkovat klientkám ne „jen“ práci, ale práci, blížící se co nejvíce jejich ideálním představám, které si samy vyspecifikovaly během jednotlivých aktivit projektu; práci, která jim umožní nejen sladit kariéru s rodinou, ale i vlastní seberealizaci, což jim ve výsledku přináší větší sebedůvěru a spokojenost.

Co všechno se za tím skrývá? Co maminka, to jiné priority, jiné klíčové body, které je potřeba před nástupem do zaměstnání vyřešit. Mezi ty zásadní, které zjišťujeme a ošetřujeme během konzultací, je např. velikost a rozložení úvazku, dojezdová vzdálenost do zaměstnání, zachování nebo naopak změna oboru, platové představy, možnosti zajištění hlídání dětí v době maminčiny nepřítomnosti, či ne/podpora partnera nebo rodiny, ale i nízká sebedůvěra klientek, způsobená často právě jejich dlouhodobým pobytem v domácnosti. To vše probíráme jak z pohledu podpory, tak z pohledu možných rizik tak, aby klientky byly na moment nástupu do zaměstnání co nejlépe připravené a jen tak něco je nepřekvapilo.

Ze zpětných vazeb našich, už zaměstnaných, klientek vyplývá, že zvolený přístup se zaměřením na individuální potřeby a jedinečnost každé z klientek je velmi efektivní a nese ovoce. Potvrzují to i reakce zaměstnavatelů, se kterými udržujeme kontakt minimálně po celou zkušební dobu naší klientky, a kteří už se na nás sami začínají obracet dříve, než novou pozici veřejně inzerují.

K dnešnímu dni je v projektu zapojeno kolem 50 žen. Většina klientek z jarní série i část klientek z podzimní série je již zaměstnaná a další spolupracují s personalistkou na hledání vhodné pozice.

Nabídka jednotlivých služeb projektu, jejich vzájemná návaznost a komplexnost se ukazuje jako velmi účinná a efektivní. Jedinečností projektu „Po dětech do práce“ je individuální spolupráce našich klientek s personalistkou, která aktivně vyhledává pro klientky pozice jim „šité na míru“, konzultuje s nimi ne/vhodnost této pozice a připravuje je na konkrétní pohovor, což maminky velmi oceňují a často využívají. Po samotném pohovoru u zaměstnavatele pak klientky potvrzují, že právě tato příprava jim výrazně pomohla dosáhnout úspěchu.

Zároveň probíhá komunikace se zaměstnavateli tak, abychom i je připravili na spolupráci s rodičem – zaměstnancem na částečný pracovní úvazek, který má svá specifika; seznamujeme je s charakteristikou klientek, se zaměřením především na ty vlastnosti a kompetence, které mohou být zaměstnavateli přínosem. Jde nám o to, aby ve výsledku byla spokojená jak maminka, tak zaměstnavatel. Jsme přesvědčeni, že navázání důvěryhodného a pozitivního vztahu se zaměstnavateli je zárukou úspěšné spolupráce při umísťování zájemců o zaměstnání.

Velmi pozitivně vnímáme změny na pracovním trhu směrem k částečným úvazkům. Zaměstnavatelé jsou čím dál častěji ochotni řešit situaci jednotlivých žen individuálně a přizpůsobit pracovní místa potřebám maminky, ať už ve smyslu zkrácení úvazku nebo upravení pracovní doby na flexibilní. V současné chvíli aktivně spolupracujeme např. s těmito zaměstnavateli:

Accenture, American Express, Airbank, ČSOB, HSBC, International Study programs, Komerční pojišťovna, MSD, Renomia, Siemens, TPA, Tchibo, Zentiva/Sanofi.

Nejbližší akce