O organizaci

Kdo jsme?

Obecně prospěšná společnost GLE se v současné době zaměřuje na oblasti:

  • příprava a realizace projektů podporujících znevýhodněné osoby při vstupu na trh práce
  • poskytování podnikatelského a pracovního poradenství
  • poradenství pro spotřebitele
  • realizace vzdělávacích kurzů pro firmy a neziskové organizace
  • služby kariérového rozvoje
  • organizace kurzů, seminářů, školení a konferencí

Poslání

Naším posláním je podporovat jednotlivce ze znevýhodněných skupin. Pomáháme klientům překonávat překážky, poskytujeme poradenství a zprostředkováváme informace potřebné pro jejich rozvoj, osamostatnění se a znalost právních předpisů.

Nejbližší akce