Poslání

Naším posláním je podporovat jednotlivce ze znevýhodněných skupin. Pomáháme klientům překonávat překážky, poskytujeme poradenství a zprostředkováváme informace potřebné pro jejich rozvoj, osamostatnění se a znalost právních předpisů.

Hodnoty, které vyznáváme

  • Podporujeme rozvoj, protože každý má kvality, které nás dělají jedinečnými.
  • Rozvíjíme dovednosti a schopnosti, které nám pomáhají dosahovat cílů.
  • Posilujeme motivaci k aktivitě, která nás pohání v našem úsilí.
  • Pomáháme překonávat strach ze změny, kterou přináší nový začátek.

Naše motto

„Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“
(čínské přísloví)

GLE

Nejbližší akce