Obchodní podmínky

Smluvní vztah mezi organizací GLE o.p.s., Tyršova 7, 120 00 Praha 2 a kupujícím vzniká na základě závazné přihlášky na seminář. Tyto smluvní podmínky budou kupujícímu zaslány společně s potvrzením přijetí jeho přihlášky na seminář. Přihlášky na seminář jsou závazné. Veškeré změny v přihlášce přijímáme pouze písemně. Kupující může zrušit svou účast na semináři nejpozději 14 dní před datem konání semináře a v tomto případě mu bude vrácena přijatá platba za seminář. Pokud kupující zruší svou účast na semináři ve lhůtě kratší než 14 dní před datem konání semináře, je povinen uhradit cenu semináře. Kupující je oprávněn změnit osobu účastníka semináře. Na semináři je zakázáno pořizování jakýchkoli audiovizuálních a videovizuálních zvukových záznamů. GLE o.p.s. si vyhrazuje právo na zrušení semináře. V případě zrušení semináře ze strany GLE o.p.s., budou kupujícímu vráceny všechny přijaté platby za účast na semináři v plné výši a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne zrušení semináře.

Nejbližší akce