Po dětech do práce

1/2/2017

Beautiful young woman with coffee using laptop in the kitchen

Od února 2017 v Praze realizujeme nový projekt pro ženy s dětmi do 15 let. Nabídneme vám workshopy i konzultace s kariérovými poradkyněmi a personalistkou. Budeme se na vás těšit.

OPZ_logo

V únoru 2017 jsme zahájili dvouletý projekt zaměřený na ženy s dětmi do 15 let ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Cílem je podpořit tyto ženy v návratu na trh práce a nalézt zaměstnání. Nabízet budeme kombinaci skupinových aktivit (workshopů) a individuálního přístupu.

O termínech a možnostech projektu vás budeme průběžně informovat v sekci aktualit a na facebookových stránkách GLE. Dosud publikované články

Máte zájem dozvědět se více nebo se rovnou přihlásit? Vyplňte naši přihlášku.

Máte chuť  na delší čtení, pak se podívejte zde:

Termín realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cílové skupiny:

  • ženy ohrožené na trhu práce
  • osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Ženy, které chtějí využít služeb projektu, nesmí mít aktivní živnostenský list ani podnikat dle jiného zákona.

Výstupy projektu:

  • 80 zapojených klientek do projektu
  • min 20 klientek najde pracovní uplatnění
Název projektu: Po dětech do práce
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003398
Finanční podpora: OP Zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Lokalita: hl. m. Praha
Projektový tým: Michaela Čapková, kariérová poradkyně
Pavlína Sadilová, kariérová poradkyně
Linda Becková, personalistka
Kontaktní osoba: Michaela Čapková
E-mail: poradenstvi@gle.cz
Telefon: 224 241 589

Nejbližší akce