Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení II.

14/1/2015

Podnikani jako cesta (1)

Jednalo se o pokračování úspěšného projektu z let 2009 – 2011. Projekt byl určen pro cizince a azylanty z hl.m.Prahy.

Projekt byl zaměřen na podporu imigrantů a azylantů. Nabízené aktivity jim měli pomoci osvojit si základní podnikatelské dovednosti a znalosti. Založení podnikání je proces, který vyžaduje čas, jenž projekt dlouhý 10 měsíců neposkytoval.
Cíle projektu proto byly nastaveny následovně:

  • předat informace o zákonných povinnostech podnikatelů a zprostředkovat tak orientaci v zákonech, předpisech a normách v ČR,
  • poskytnout poradenství a podporu při rozhodování o podnikatelském záměru, do této oblasti spadá i kariérové poradenství v oblasti osobních preferencí, identifikace silných stránek a podnikatelských předpokladů, příprava dílčích kroků potřebných pro rozjezd podnikání a
  • podpora při přípravě podnikatelského plánu.

Termín realizace: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015

Cílovou skupinou projektu jsou:

  • imigranti a azylanti na území hlavního města Prahy

Účastníci projektu musí mít trvalé bydliště na území Prahy nebo se v Praze zdržovat více než 6 měsíců v roce.

Výstupy projektu:

  • 76 klientů vstoupilo do projektu
  • 14 podnikatelských plánů
  • 15 seminářů s podnikatelskou tematikou
  • 7 klientů využilo mentoringů
  • aktualizovaná příručka pro začínající podnikatele ve třech jazykových verzích: české, anglické a ruské.
Název projektu: Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení II.
Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.0/37039
Finanční podpora: OP Praha Adaptabilita, státní rozpočet ČR
Cílové skupiny: imigranti a azylanti
Lokalita: Praha
Kontaktní osoba: Monika Hrochová
E-mail: monika.hrochova@gle.cz
Telefon: 224 241 589

OPPA

Nejbližší akce