Pracovní naděje pro mladé a firmy na Benešovsku!

25/1/2017

Overhead shot of laptop and notepad

Naše služby už pomáhají prvním mladým lidem z Benešova. Podporu ale nabízíme i zaměstnavatelům. Pojďte s námi měnit osudy.

V listopadu 2016 začal projekt Cesta k práci a ve spolupráci města Benešov, Domu na půli cesty CERPOS a GLE o.p.s. vznikla specifická činnost pro dlouhodobě nezaměstnané mladé lidi na Benešovsku. Cílem je pomoci těmto mladým lidem nalézt pracovní uplatnění a z příjemců sociální podpory učinit ekonomicky aktivní jedince. Nabízí se zde příležitost i pro firmy, které mohou získat nejen nové zaměstnance, ale také finanční aj. pomoc.

Zájemce o projekt oslovují terénní pracovníci, kteří je pak provází po celou dobu zapojení do projektu. Odborné poradenství zajišťuje kariérová poradkyně a HR konzultantka. „Není výjimkou, že tito mladí lidé nemají žádné zkušenosti s pracovním uplatněním. Chybí jim pracovní návyky, ale i motivace do práce chodit“ konstatuje HR konzultantka projektu Jana Šperglová. Právě z těchto důvodů nabízí projekt pomoc klientům i po získání pracovního místa a poradkyně dohlíží i na hladký průběh zapojení klienta do pracovního procesu. „Projekt je zajímavý v tom, že podporuje jak uchazeče o zaměstnání, tak i zaměstnavatele, kterým mimo konzultací nabízí také finanční částku,“ uvedla Ing. Mgr. Ivana Turková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Benešově u Prahy. Snaha je tedy o podporu všech zúčastněných stran, což umožňuje zaměření na individuální práci jak s klientem, tak i prostor pro podporu zapojených zaměstnavatelů.

Po nástupu jedince do zaměstnání tedy práce nekončí! HR konzultantka pracuje jak se zaměstnancem, tak se zaměstnavateli a snaží se předcházet možným obtížím. Projekt nabízí zaměstnavatelům pomoc při vyřizování potřebné administrativy a zajištění čerpání mzdových příspěvků. Kariérová poradkyně bude k dispozici při zapojování klienta do pracovního procesu a pomůže mu zvládnout nároky pracovní docházky, ale i případné mezilidské vztahy na pracovišti. Vše je naplánováno na 2 roky.

Zaujal váš nás projekt a chcete pomoci změnit osud těchto mladých lidí? Kontaktujte HR konzultantku Janu Šperglovou na e-mailu: jana.sperglova@gle.cz.

OPZ_logo

Cerpos, GLE, město Benešov

Nejbližší akce