Profesionalizace GLE o.p.s.

1/10/2016

DSC_7389_pp

Od října 2016 realizujeme v organizaci projekt Profesionalizace GLE o.p.s. Cílem je podpořit naši neziskovou organizaci v rozvoji zejména těchto oblastí: strategické plánování, projektové řízení, řízení lidských zdrojů, PR a marketing a zajištění vícezdrojového financování.

Termín realizace: 1. 10. 2016 – 31. 3. 2018

Cílové skupiny: zaměstnanci GLE o.p.s.

Název projektu: Profesionalizace GLE o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002104
Finanční podpora: OP Zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Lokalita: hl. m. Praha
Projektový tým: Michaela Čapková, ředitelka
Kontaktní osoba: Michaela Čapková
E-mail: michaela.capkova@gle.cz
Telefon: 224 241 589

OPZ_logo

Nejbližší akce