Ukončené

Profesionalizace GLE o.p.s.

1/10/2016

Od října 2016 realizujeme v organizaci projekt Profesionalizace GLE o.p.s. Cílem je podpořit naši neziskovou organizaci v rozvoji zejména těchto oblastí: strategické plánování, projektové řízení, řízení lidských zdrojů, PR a marketing a zajištění vícezdrojového financování.

Networkingová setkání

17/8/2015

Nové kontakty a výměna zkušeností jsou pro podnikatele k nezaplacení. Přijďte na naše networkingová setkání, která pořádáme za podpory Hlavního města Prahy v rámci Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015.

Nejbližší akce