Reference

Referenece od našich klientů a klientek

V současnosti se nacházím právě na MD a jsem ještě stále účastnící probíhajícího projektu. Ačkoliv jsem stále “zaměstnancem” velké korporátní společnosti a v době před MD jsem zde zastávala velmi perspektivní a zajímavou pozici, měla jsem doma velmi mnoho času na bilancování své profese, svého uplatnění, seberealizace a naplnění sebe sama při plnění každodenní činnosti pro korporátní společnost. Jasně jsem pochopila, že to není ta pravá cesta pro mě a že se do společnosti již nechci vrátit. Avšak poté jsem se dostala do, pro mě samotnou, nerozklíčovatelné situace, kudy se dále ubírat, co je má niterní záležitost, co chci dělat s nadšením a neutuchajícím entuziasmem. Strávila jsem těmito úvahami spoustu času, ale bez skutečného výsledku. Stále jsem se nedokázala usměrnit a přesně zacílit své zaměření.

Shoda okolností mě, opravdu čirou náhodou, přivedla k Vám a Vašemu projektu kariérového a podnikatelského zaměření. Je zcela jasné, že vesmír funguje dokonale. Díky Vašemu projektu a jmenovitě díky paní Jitce Nesnídalové (úžasná empatická lektorka, která mě dobíjí energií i inspirací), díky Lucii Václavkové (dokonalý profesionál s nad mírou skvěle prezentovaných informací) a díky paní Andree Csirke (bezvadně vysvětlené povinnosti v začátcích podnikání), jsem se konečně našla, mohla jsem se zaměřit na svůj cíl a životní sen a pustit se s plnou vervou do práce. Kromě toho mám k dispozici od Vás mnoho užitečných faktických i praktických informací, které mou cestu zjednodušují a navíc nejsem při své práci sama a vždy najdu ve Vašich lektorkách ohromnou podporu. 

Na začátku bych se opravdu nenadála a jsem skutečně neustále překvapená, jak dokonale propracovaný program, za podpory profesionálních lektorů, mají začínající podnikatelé, lidé, hledající své profesní – zaměstnanecké zaměření i cizinci žijící v Praze, k dispozici. Dokonalá služba.

Opravdu velice DĚKUJI.

Štěpánka Hostovská

Občanské sdružení Martin

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN spolupracovalo s GLE o.p.s. v rámci projektu č. CZ.2.17/2.1.00/35100 s názvem 50+ = NOVÁ ŠANCE, který byl financován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a realizovalo ho OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby. Projekt proběhl od 1. 7. 2013 do 31. 5. 2014 a GLE o.p.s. bylo dodavatelem vzdělávacího kurzu Základy práce na PC a Základy podnikání pro 40 osob.
Velmi oceňujeme profesionalitu a spolehlivost všech pracovníků GLE o.p.s. a také všichni frekventanti byli s výukou velmi spokojeni, především se zaměřením na praktické využití získaných znalostí. Na práci lektorů bylo patrné, že mají zkušenosti s cílovou skupinou nezaměstnaných osob nad 50 let.

Evropská kontaktní skupina

S GLE o.p.s. jsme navázali spolupráci v roce 2011 v průběhu vzdělávacího projektu „Podnikání – vaše šance“. Cílem projektu bylo podpořit podnikatelské záměry migrantů a migrantek a usnadnit jim tím přístup na český pracovní trh. Projekt byl koncipován jako vzdělávací kurz, který zahrnoval tematické přednášky a workshopy zaměřené na podnikatelské minimum. GLE jsme oslovili jako experty z oblasti vzdělávání zaměřeného na podnikání. Ve spolupráci s lektory GLE jsme pak vytvořili celkový koncept kurzu a sestavili scénář jednotlivých workshopů. Většina lekcí pak byla vedena v lektorském tandemu- lektor/ka GLE a EKS.
Celkový přístup GLE byl velmi profesionální a s průběhem spolupráce jsme byli spokojeni. Lektoři z GLE dodržovali domluvené termíny pro zaslání podkladů a zároveň byli flexibilní a otevření k návrhům na úpravy z naší strany. Aktivně se podíleli na tvorbě různých cvičení a interaktivních prvků ve výuce.
Odborná znalost tématu spolu s partnerským přístupem ke studentům lektorů z GLE pak vedla k pokračování naší spolupráce i po ukončení projektu. GLE pro nás zajišťuje kurzy tematicky zaměřené na oblast podnikání a tyto kurzy mají vždy vysokou návštěvnost. Ze zpětné vazby studentů je zřejmé, že lektoři GLE se v tématu podnikání velmi dobře orientují, dokážou připravit praktickou výuku a obsah lekcí přizpůsobit konkrétním potřebám dané skupiny.

Občanské sdružení Klub Hanoi

Občanské sdružení Klub Hanoi oslovilo GLE o.p.s. v roce 2013 s dotazem na spolupráci při realizaci přednášek v rámci projektu s názvem Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním , jehož cílovou skupinu tvořili mladí Vietnamci a Vietnamky do 25 let. Byli jsme velmi spokojení s nabídnutým harmonogramem dohromady 27 přednášek, jejichž obsah lektoři přizpůsobili „na míru“ jak (budoucím) vietnamským podnikatelům (téma základů podnikání), tak (budoucím) vietnamským zaměstnancům v průmyslu a službách ČR (přednášky s pracovně právní tématikou). Ocenili jsme jejich přizpůsobivost v čase (přednášky probíhaly ve večerních hodinách), ve spolupráci s nezbytnou tlumočnicí z češtiny do vietnamštiny, včetně trpělivosti s našimi klienty. Současně nám lektoři vyšli vstříc ve zpracování témat přednášek do sborníků, které jsme nechali přeložit do vietnamštiny, a mohou tak sloužit dalším vietnamským zájemcům. Určitě velice rádi navážeme spolupráci s GLE o.p.s. i v budoucnu, pokud se vyskytne příležitost v některém z dalších projektů Klubu Hanoi.

Centrum pro integraci cizinců, o.s.

Naše organizace, Centrum pro integraci cizinců, o.s. spolupracuje s GLE již od roku 2009, kdy jsme byli partnerskou organizací projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení. Cílová skupina CIC – cizinci, dlouhodobě žijící v České republice, se velmi často potýká s požadavky, které jsou kladeny na ně jako na podnikatele. GLE o.p.s. je mimořádnou organizací na poli neziskového sektoru, zejména svým zaměřením na podnikatelské poradenství. Svou nabídkou účasti v projektů jednak uspokojují členy společné cílové skupiny, jednak zajišťují lektorsky semináře CIC na téma povinnosti podnikatelů. GLE o.p.s. poskytuje unikátní služby, a to profesionálním a vysoce kompetentním způsobem.

Centrum na podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců spolupracovalo spolu s GLE o.p.s. na přednášce Daňové přiznání, šlo o dvě přednášky v roce 2012 a dvě v roce 2013, celkem tedy 4 přednášky, v Liberci, České Lípě, Frýdlantu a Turnově. Přednáška byla profesionálně zajištěna, včetně zodpovězení dotazů, s názornou ukázkou vyplnění formulářů přímo online a klienti dostali formuláře i v tištěné formě a mohli si do nich činit poznámky. Obsah byl dostatečně profesionální a přitom pro klienty srozumitelný obsahově, Centrum zajišťuje také vždy tlumočníky. Potřeba takové přednášky pramenila z toho, že většina našich klientů jsou Vietnamci, kteří patří mezi OSVČ, případně jsou to zaměstnanci, kteří o přechodu ze zaměstnaneckého poměru na OSVČ uvažují. Jelikož se GLE zaměřuje na tuto problematiku daní a financí a je poměrně známá, vybrali jsme si právě tuto organizaci. Oceňujeme i vstřícnost při uspořádání přednášky ve večerních časech a v menších městech Libereckého kraje – kvůli našim vietnamským a jiným klientům.

Naši klienti nás hodnotí na Facebooku, reference můžete přečíst na Facebook stránkách GLE o.p.s.

 

 

Nejbližší akce